Jag stiger upp i ottan för att skjutsa folk, raskt hem igen för att sova några timmar till och vad hittar man då? Jäpp, varmt och skönt tydligen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To respond on your own website, enter the URL of your response which should contain a link to this post's permalink URL. Your response will then appear (possibly after moderation) on this page. Want to update or remove your response? Update or delete your post and re-enter your post's URL again. (Learn More)